+31(0)517745046

Duurzaamheid is tegenwoordig steeds belangrijker. Om het milieu te waarborgen, is het dan ook van belang op een groene manier te stoken. Hiervoor zijn pelletkachels uitermate geschikt. Deze maken namelijk gebruik van houtpellets, welke bestaan uit zaagsel en snippers. Omdat de kachel geen gebruik maakt van fossiele brandstoffen, komen er minder tot geen schadelijke stoffen vrij. In tegenstelling tot cv-gas, houtkachels en andere warmtebronnen hebben gecertificeerde houtpellets een laag asgehalte en een schone verbranding. Ze zijn CO2-neutraal, schoon, hernieuwbaar, natuurlijk en gebruiksvriendelijk! Consumenten kunnen op de zakken houtpellets alle goedgekeurde certificaten o.v.v. een certificaatnummer tegenkomen. Het keurmerk garandeert dat de pellets een bepaalde kwaliteit hebben, waardoor ze efficiënter verbranden en er minder schadelijke stoffen zullen vrijkomen. Schone verbranding is ook van belang voor de kachel die dan minder snel vervuild raakt. Het ENplus label onderscheidt drie klassen, A1, A2 en B, waarvan de eerst genoemde de strengste criteria aan de eigenschappen van de pellets heeft. Volgens de branche is het ENplus A1 zo zuiver, dat het in de praktijk vooral uit reststromen van de meubel/houtverwerkingsindustrie wordt gemaakt. Het gaat niet om reststromen in de bosbouw, omdat die vaak teveel verontreinigingen bevatten. De andere klasses kunnen wel reststromen bevatten.

Welke eisen stelt het keurmerk / logo van ENplus A1:

  • Een vochtgehalte van minder dan 10% van het drooggewicht
  • Zeer geringe hoeveelheden arceen, cadnium, koper, chroom, lood, kwik of zink
  • Asgehalte (w%) <0,7
  • As deformatie temperatuur >1200
  • Mechanical durability (w-%) >98,0
  • Stikstofgehalte <0,3
  • Zwavelgehalte <0,04
  • Chloorgehalte <0,02

Hoe is de controle geregeld?

Het ENplus keurmerk is een initiatief van het European Pellet Council (EPC). In 2015 werd 6 miljoen ton pellets voorzien van het ENplus label. De labelling wordt gecontroleerd door onafhankelijke certificeerders, die geaccrediteerd zijn. Zij beoordelen daarbij de hele productieketen, van fabriek tot klant. Houtpellet producenten krijgen jaarlijks een audit, waarbij monsters van de houtpellets worden genomen. Onderaan het ENplus keurmerk staan altijd de twee letters van herkomst (ID handelaar) plus het fabriek/verwerking ID nummer. Alle andere leveranciers die gecertificeerd zijn hebben een handelscertificaat. Deze handel certificering zegt alleen iets over de handel en niets over de productie van de houtpellets en afkomst van het hout.

Gecertificeerd = duurzaam stoken!

Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op via verkoop@houthandelboersma.nl of via telefoonnummer +31(0)517745046.